Screwed on angle bracket.  Angle clip has a 1/4″ hole for screws and nails

WJH12AC                                   WJH21AC                               WJH32AC                                     WJH64AC

3/4" J Hook with Angle Clip1 5/16" J Hook Angle Clip2" J Hook Angle Clip4" J Hook Angle Clip